Профил на купувача

Месец на родителите, 06.2020 - II група - статия.pdf

Месец на родителите, 06.2020 - статия.pdf

Протокол от 03.06.2020г. относно ДОД.pdf

Заповед No: 128 от 08.06.2020г..pdf

Мерки - Организация на ДГ и ДЯ.pdf

Saglasie_roditel.pdf

График за записване на деца.pdf

13.05.2020 - Съобщение СМП12052020.pdf

Отчет на бюджета - Април 2020г.pdf

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ДГ188.pdf

Отчет на бюджета - Ноември 2019 г..pdf

Отчет на бюджета - Октомври 2019 г..pdf

Отчет на бюджета - Септември 2019 г..pdf

Отчет на бюджета - Май 2019 г..pdf

21.05.2019 - Избор на фирми за ДФЗ.png

03.05.2019 Обявление за възложена поръчка.pdf

24.04.2019 - Обявление за процедура по схеми Училищен плод и Училищно мляко.pdf

01.04.2019-Обявление за Изменение.pdf

Бюджет 2019г.pdf

25.02.2019 - Доклад.pdf

25.02.2019 - Решение.pdf

25.02.2019 - Протокол.pdf

19.02.2019 - Протокол.pdf

19.02.2019 - Съобщение.pdf

1-избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка .pdf

Отчет за бюджета Декември 2018.pdf

17.01.2019 Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 188.zip

Доклад 147 от 22.12.2018 по чл.103 ал.3 от ЗОП.pdf

Протокол 2.pdf

Протокол 3.pdf

Решение 111 ot 22.02.2018 за определяне на изпълнител на обществена поръчка.pdf

Протокол № 1 от работата на комисия по ОП: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №188"

28.12.2017 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ – Столична община

24.07.2017 - Протокол за обществената поръчка за храната.zip

Отчет на бюджета от 01.01.2017 до 31.05.2017.pdf

30.06.2017 - Обява за комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ No: 188 "Вяра, Надежда, Любов", район Младост