БДП

Седмица на активността: „Познавам частите на велосипеда-мога да управлявам“

На площадката по БДП, децата управляваха велодипеди и тротинетки.

Четвърта „б“ група.

„Познавам частите на велосипеда и мога да го управлявам.“02.05.2023 г. за 4-та група.

Трета група : Познавам частите на велосипеда и мога да го управлявам.“

Ф О Т О И З Л О Ж Б А„ Един ден в градския транспорт „

Дейности по БДП 02м. 2023 г.

БДП ситуация 4-та група : Тема : Участници в пътното движение.

БДП ситуация на тема : „Пътни знаци“ IV „Б“ група

БДП ситуация на тема : „Познавам светофара“ “ I “ група м.02.2023 г.

„Безопасно поведение на пътя“ III група м.02.2023 г.

„Вече съм голям – правилата знам!“ – IV „a“ група м.02.2023 г.

„Движа се и пресичам безопасно“- II „a“ група м.02.2023 г.