За нас

Име на детската градина

На 17.09.1992 г. Столичният общински съвет разреши детската градина да се именува “Вяра, Надежда, Любов”.

На 17.09. през следващата 1993 г. Варненският и Великопреславски митрополит Кирил извърши освещаване и кръщаване на детската градина, с което стана неин кръстник.

Легенда за Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Преди много години в град Рим живяла добра и грижлива майка на име София. Римската държава се управлявала от император Адриан. Той преследвал и наказвал римляните изповядващи християнската религия. Майката София също била християнка. Тя възпитавала дъщерите си Вяра, Надежда и Любов в духа на християнските добродетели. Пораснали хубави, весели и трудолюбиви. Обичали цветята, животните и книгите. Възхвалявали Бога и се молели за своето благоденствие. Поведението им привлякло вниманието на императора и той заповядал да ги принудят да се откажат от вярата си, но те били непреклонни и за това заплатили с живота си.

Мисия

Всеки период от детството се характеризира със своеобразие и неповторимост, има своя “възрастова сензитивност”.
Предучилищната възраст от живота на човека е период, в който с изключително бурен темп и с изумителна дълбочина се натрупват познание и практически опит.
Възрастта между 3-7 години е богата със сензитивни точки и ако ние ги познаваме, можем да ги използваме за да реализираме успешна възпитателно-образователна дейност с децата в различни направления / български език и литература, математика, социален свят, природен свят, изобразително изкуство, физическа култура, безопасност и др./. Ето защо детската градина е едно от местата, където би могло да се положи това начало.

Значимостта на предучилищната възраст за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост на осъществяването на качествен възпитателно-образователен процес с цел постигане на държавните образователни изисквания /ДОИ/ за предучилищно възпитание и подготовка:

– Български език и литература
– Математика
– Околен свят
– Изобразително изкуство
– Физическа култура
– Музика
– Конструиране и технолии

Предучилищното образование е важна част от образователното дело в Република България. Качеството му се гарантира точно от тези  ДОИ, регламентирани в чл. 16 от Закона за народната просвета.
Те се постигат от децата вследствие високо професионалния и значим труд на целия екип в детската градина от директора до работника поддръжка на сгради.
Подготовката на децата за училище и развиването на потенциалните възможности на всяко дете посредством обогатяването на детското развитие, съхраняването на ценността на предучилищното възпитание и успешния преход към училищното обучение.

Допълнителни образователни дейности:

  • Английски език
  • Народни танци
  • Модерни и латино танци
  • Приложни изкуства
  • Футбол
  • Художествена гимнастика
  • Йога
  • Тенис на маса
  • Логопед

Химн на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“

„В нашата детска градина“
автор – дарител Михаил Шопов – композитор

В нашата детска градина
всеки ден празник е нов.
Нейното слънчево име
е “Вяра, Надежда, Любов”.

В нея рисуваме, пеем, танцуваме,
буквички учим дори,
учим за кончето, учим за слончето
в нашите детски игри.“