Контакти

Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“

гр. София, ж.к. Младост 4, ул. „Бъднина“ 17,

тел.: 02 874 00 56

електронна поща: info-2213969@edu.mon.bg