График родителски срещи

Родителски срещи за новата 2021/2022 учебна година:

27.09.2021 г, понеделник, 17:00 ч. – яслена група, III група;

28.09.2021 г., вторник, 17:00 ч. – III „б“ група; IV група;

29.09.2021 г., сряда, 17:00 ч. – II група; III „а“ група;

30.09.2021 г., четвъртък, 17:00 ч. – I група; I „а“ група.

При подходящо време родителските срещи ще бъдат проведени на открито в двора на детската градина, а при лоши метеорологични условия – в стаята на групата.

Във връзка с необходимостта от спазване на въведените противоепидемични мерки за неразпространение на COVID-19, отправяме молба към присъстващите за носене на маска или друго средство, покриващо носа и устата, както и за спазване отстояние едни от други.