Записване на новоприетите деца за учебната 2024/2025 г.

Уважаеми родители,
Записването на новоприетите деца в ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, след извършеното класиране в ИСОДЗ на 10.05.2024 г., ще се осъществява всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в периода от 13.05.2024 г. до 23.05.2024 г.

Записването се извършва от родител/и или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, като се предоставят оригиналите на всички посочени документи в заявлението.

Бихте могли предварително да си запишете час, в който да запишете детето си на тел.: 02 874 00 56.

С уважение,

Тодорка Чобанова

директор на ДГ № 188