Записване на новоприетите деца за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми родители,
Записването на новоприетите деца в ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, след извършеното класиране в ИСОДЗ на 12.05.2023 г., ще се осъществява всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в периода от 15.05.2023 г. до 26.05.2023 г.
Бихте могли предварително да си запишете час, в който да запишете детето си на тел.: 02 874 00 56.

Документи, които се изискват за записване на детето Ви, трябва да представите в оригинал.

С уважение,

Тодорка Чобанова

директор на ДГ № 188