Записване на новоприети деца

Уважаеми родители,

   Във връзка с настоящото записване на новоприетите деца в ДГ 188″Вяра, Надежа, Любов“в периода 22.08-26.08.2022г.бихме желали да Ви информираме, че препоръчителният часови интервал, в който ще извършваме записването, е между 08:30-16:30 ч.

С цел да избегнем струпване и дълго чакане от Ваша страна, бихте могли предварително да си запазите час за записването на тел.: 02 874 00 56.

Записването се извършва в Административен отдел .