Записване на новоприети деца

Уважаеми родители,
Във връзка с предстоящото записване на новоприети деца в ДГ № 188 в периода 13-27.05.2022 г., бихме желали да Ви информираме, че препоръчителният часови интервал, в който ще извършваме записването, е между 09:00-16:30 ч.
С цел да избегнем струпване и дълго чакане от Ваша страна, бихте могли предварително да си запазите час за записването на тел.: 02 874 00 56.


Документи, които бихте могли да попълните предварително и да донесете при записването: