При постъпване на новоприети деца!

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото постъпване на новоприетите деца в детска ясла и детска градина, Ви информираме, че необходимите здравни документи за децата, съгласно Наредба № 26 от 2008 г., за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания са:

ЯСЛА

1. здравнопрофилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

6. медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист.

Градина

1.здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5. медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

6.Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

С уважение,

Екипът на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“