Проект „Спортувай, лудувай, учи и здрав с нас бъди !“

Уважаеми родители,

През настоящата учебна година 2022/2023година детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ ще работи по два проекта финансирани по програми на Столична община.

Проект „Спортувай, лудувай, учи и здрав с нас бъди!“ е по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и е с приоритет – създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личностното развитие на деца и ученици.

Одобрените средства, съгласно Решение на Столичен общински съвет по проекта са 2492.00 лв.