Автор: editor

Уважаеми родители, Във връзка с предстоящото класиране на 19.08.2022г ,искаме да Ви уведомим, че родителите на децата с набор 2017г. имат възможност, ако желаят да сменят в системата набора си на 2016г. и да кандидатсват в кампанията за прием с […]
Уважаеми родители,    Във връзка с настоящото записване на новоприетите деца в ДГ 188″Вяра, Надежа, Любов“в периода 22.08-26.08.2022г.бихме желали да Ви информираме, че препоръчителният часови интервал, в който ще извършваме записването, е между 08:30-16:30 ч. С цел да избегнем струпване […]
Уважаеми родители,Във връзка с предстоящото записване на новоприети деца в ДГ № 188 в периода 13-27.05.2022 г., бихме желали да Ви информираме, че препоръчителният часови интервал, в който ще извършваме записването, е между 09:00-16:30 ч.С цел да избегнем струпване и […]