Автор: editor

Уважаеми родители,Във връзка с предстоящото записване на новоприети деца в ДГ № 188 в периода 13-27.05.2022 г., бихме желали да Ви информираме, че препоръчителният часови интервал, в който ще извършваме записването, е между 09:00-16:30 ч.С цел да избегнем струпване и […]