Новини

Уважаеми родители, Във връзка с предстоящото постъпване на новоприетите деца в детска ясла и детска градина, Ви информираме, че необходимите здравни документи за децата, съгласно Наредба № 26 от 2008 г., за устройството и дейността на детските ясли и детските […]
Уважаеми родители,       Във връзка с предстоящото завръщане на децата в детската градина  за новата учебна година, Ви информираме, че необходимите здравни документи за децата при подновяване на посещението, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г., за здравните изисквания към […]
Провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, район „Младост“, за: […]
Уважаеми родители,           Имаме удоволствието да Ви поканим на детския празник, по пътна безопасност, посветен на 29 юни – Националният ден на безопасността на движението по пътищата. Дата: 28.06.2023 г. Час: 16:30 ч. Място: в двора на детската градина.        […]
Уважаеми родители, на новоприетите деца от I-ва група, I-ва „а“ група и II-ра „а“ група. Каним ви на неформална среща на 08.07.2023 г., (събота) и на 02.09.2023 г., (събота), заедно с децата ви. На неформалната среща ще имате възможност да […]