График Родителски срещи

Уважаеми родители ,
Родителските срещи ще се проведат в следния график :

Яслена група и I -ва група – 20.09.2022г. от 17:30 ч.

II група и II „a“ група – 21.09.2022г. от 17:30ч.

III група и IV група – 28.09.2022г. от 17:30ч

IV „a“ група и IV „б“ група – 29.09.2022г. от 17:30 ч.

В зависимост от метеорологичните условия, родителските срещи ще се проведат на открито, или в сградата на Детската градина .
Желателно е да имате готовност за евентуално спазване на противоепидемични мерки . Детската градина ще осигури спазването им .
от Ръководството