Представяне на медицински документи за децата, които възобновяват посещението си за новата учебна година.

Уважаеми родители,

      Във връзка с предстоящото завръщане на децата в детската градина  за новата учебна година, Ви информираме, че необходимите здравни документи за децата при подновяване на посещението, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г., за здравните изисквания към детските градини са :

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар за  учебната 2023/2024 година по Наредба № 26/18.11.2008 г. ;
  2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни  по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
  3.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

С уважение,

Екипът на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“